Guestpost โฟสฟรี ถ้าคุณมีสาระดีๆ ที่นี่เราให้คุณได้แบ่งปัน

Notifications
Clear all

อยากกิน "โอ้กะจู๋" เลี้ยวเข้า "ปั๊ม ปตท." - "โออาร์" ซื้อหุ้น20% ร้านดังโอ้กะจู๋

pensuda
(@pensuda)
Noble Member Registered

อยากกินโอ้กะจู๋ เลี้ยวเข้า ปั๊ม ปตท.

น.ส.จิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก หรือโออาร์ เปิดเผยภายหลังลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นระหว่าง บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของโออาร์ กับ บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ ซึ่งดำเนินกิจการร้านอาหารเพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์โอ้กะจู๋  เพื่อเพิ่มผลกำไรในระยะยาว เน้นการดำเนินธุรกิจในรูปแบบการร่วมทุนกับบริษัทที่มีศักยภาพ และแสวงหาโอกาสและช่องทางพัฒนาธุรกิจค้าปลีกในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

น.ส.ราชสุดา รังสิยากูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร นวัตกรรมและความยั่งยืน ในฐานะกรรมการ บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ กล่าวว่า ได้ตัดสินใจเข้าลงทุนในบริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ ผู้ดำเนินกิจการร้านอาหารเพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์โอ้กะจู๋ เนื่องจากมีจุดเด่นเรื่องความสดใหม่ของผักที่ปลูกด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ และส่งตรงจากฟาร์มผักขนาดใหญ่ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยโออาร์เข้าลงทุนในสัดส่วน 20% ตั้งเป้าขยายสาขาร้านโอ้กะจู๋เพิ่มเติมในสถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น  รวมถึงการจำหน่ายอาหารแบบแกรป แอนด์โก ผ่านร้านคาเฟ่ อเมซอน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล และภาคเหนือ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มความหลากหลาย และเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ซึ่งมีไลฟ์สไตล์ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพ รวมถึงมีวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและหันมาเลือกซื้ออาหารที่ปรุงสำเร็จพร้อมรับประทานหรืออาหารสำเร็จรูปเพื่อนำกลับไปรับประทานที่อื่น แทนที่นั่งรับประทานอาหารในร้านมากขึ้น
 
นอกจากนี้การเข้าลงทุนครั้งนี้ ยังเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และเกษตรกรผู้ปลูกผักในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น จากการที่มีโอกาสเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านทางสถานีบริการน้ำมัน ซึ่งมีจำนวนกว่า 1,900 สาขาทั่วประเทศ และ ร้านคาเฟ่ อเมซอน  ซึ่งมีจำนวนสาขาถึงกว่า 3,000 สาขา รับกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของโออาร์ ที่เน้นคุณค่าร่วมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุลและยั่งยืน เน้นการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้ผู้บริโภค พร้อมทั้งช่วยสนับสนุน และสร้างผู้ประกอบการรายย่อยในการดำเนินธุรกิจน้ำมันและค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ
 
นายชลากร เอกชัยพัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด กล่าวว่า ร้านโอ้กะจู๋มีสาขาทั้งสิ้น 14 สาขา โดยสาขาแรกอยู่ที่อ.สันทราย เชียงใหม่ และได้ขยายสาขามายังกรุงเทพฯ ที่สยามสแควร์ โดยเงินทุนที่ได้รับในครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำไปใช้เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ เช่น นำเทคโนโลยีสมาร์ท ฟาร์มมาใช้ เพื่อทำให้ได้ผลผลิตที่สม่ำเสมอและมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างครัวกลางที่จังหวัดเชียงใหม่ การสร้างศูนย์กระจายสินค้า เพื่อรองรับการขยายสาขาไปยังภูมิภาคต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนนั้น ทางบริษัทฯมีโครงการที่จะทำศูนย์การเรียนรู้การปลูกผักแบบวิถีเกษตรอินทรีย์ ให้แก่นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ รวมถึงมีแผนการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรโดยเป็นตัวกลางที่เชื่อมระหว่างเกษตรกรที่ไม่มีช่องทางขายกับผู้บริโภคที่ต้องการผักอินทรีย์ ผ่านทางแอพพลิเคชั่นที่อยู่ระหว่างการพัฒนา

https://www.dailynews.co.th/economic/827535

Quote
Topic starter Posted : 25/02/2021 1:36 pm
Share: