5 คำคมช่วยสร้างแรงบันดาลใจ สำหรับคนที่กำลังเผชิญปัญหาและอุปสรรคในชีวิต

แรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต

การดำเนินที่ชีวิตที่ทั้งสมหวังและผิดหวัง เป็นไปตามอย่างที่คาดหวัง หรือผิดคาดอย่างสิ้นเชิง

แต่อย่างไรก็ตามมนุษย์เกิดมาเพื่อแก้ไขปัญหา ความยากลำบากที่เข้ามาในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นทางกาย จิตใจและอารมณ์ เราทุกคนสามารถที่จะข้ามผ่านมันไม่ได้ หากเหนื่อยล้า หรือหมดหนทางลองมาสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตให้แก่ตัวเอง………

 

‘‘ความเข้มแข็งและการเติบโต
มักมาจากความพยายาม
และการต่อสู้อย่างไม่ลดละ

— นโปเลียน ฮิลล์ (Napoleon Hill)

แม้ว่าเราจะพบเจอสิ่งต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิตไม่ว่าร้ายหรือดี สิ่งนั้นมันทำให้จิตใจและอารมณ์ของเราอ่อนแอลงเปรียบเสมือนถูกมำร้ายจิตใจ แต่จงเชื่อมั่นใจตนเองว่ามันคือบททดสอบ ที่เข้ามาทดสอบชีวิตเรา แล้วมันจะผ่านไป อุปสรรคที่พบเจอ มันจะทำให้เราเข้มเเข็งขึ้น เพราะความเข้มแข็งนี่เเหละที่มันทำให้เราเติบโตขึ้น จากอุปสรรคกลายมาเป็นแรงผลักดัน ความพยายามในการต่อสู้กับปัญหานั่นแหละคือการเดินทางของชีวิตเรา

 

ความยากลำบากเข้ามา
เพื่อจะปลุกคุณให้ลุกขึ้นมา
ไม่ใช่เพื่อบั่นทอนจิตใจ
จิตวิญญาณของมนุษย์
จะเติบโตอย่างเข้มแข็งได้
ต่อเมื่อตกอยู่ภายใต้ความขัดแย้ง

— วิลเลียม แอลเลอรี แชนนิง (William Ellery Channing)

ไม่ว่าใครที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากในชีวิต ไม่ว่าจะเกิดจากตัวคุณเอง ครอบครัวของคุณ หน้าที่การงาน หรือเรื่องต่างๆ ที่เข้ามา เปรียบเสมือนบททดสอบ ที่ต้องการปลุกคุณให้ลุกขึ้นมาต่อสู้สิ่งนั้น เพื่อข้ามผ่านความยากลำบากนี้ไปให้ได้

ได้โปรดอย่ามองว่ามันมาเพื่อบั่นทอนจิตใจของคุณ แต่จงคิดว่ามันเข้ามาเพื่อต้องการพิสูจน์คุณ ต้องการให้คุณเติบโตขึ้นได้ย่างเข้มแข็ง เพราะมนุษย์จะสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง ก็ต่อเมื่อตกอยู่ภายใต้ความขัดแย้ง ซึ่งหมายถึงปัญหา อุปสรรค ความยากลำบากที่เข้ามาในชีวิต มันคือความขัดแย้งกับความต่อการของมนุษย์ เพราะไม่มีมนุษย์คนใดอยากให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาในชีวิต แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งนี้แหละที่จะช่วยให้เราเติบโตขึ้นได้อย่างแข็งแรง และไม่กลัวความอยากลำบากใดๆ

 

สิ่งที่ไม่สามารถทำลายเราได้
จะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้น

—  ฟรีดริช นีทเชอ (Friedrich Nietzsche)

การดำเนินชีวิตที่ไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการ ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะเผชิญกับมัน แต่เมื่อยิ่งโตขึ้นกลับยิ่งรู้สึกว่ามันมากขึ้นเรื่อยๆ ปัญหาและอุปสรรคมักมาพร้อมกับการดำเนินชีวิต อะไรคือสิ่งที่เราต้องการ เราคาดหวังอยู่กับอะไร เรามักจะรู้ดีที่สุด แต่อย่าลืมว่าโลกมักไม่ได้เป็นตามที่เราต้องการ หากรู้ว่าเราต้องการอะไร นั่นแหละคือคำตอบที่ว่าเราจะจัดการกับปัญหาและอุปสรรคนั้นอย่างไร ยิ่งเราแก้ปัญหา เราจะยิ่งรู้จักวิธีแก้ปัญหาในแบบของเราเอง และสิ่งนี้จะไม่สามารถทำลายเราได้ เพราะเรารู้แล้วว่าจะแก้ไขอย่างไร แล้วมันจะทำให้เราค่อยๆ แข็งแกร่งขึ้น เช่น รู้จักกับการจัดการอารมณ์ของตัวเอง การให้กำลังใจตนเองหรือเสริมสร้างกำลังใจ (Empowerment) ให้เข้มแข็ง การพัฒนาตัวเองเพื่อต่อสู้กับอุปสรรคในการทำงาน เป็นต้น

 

  จงเข้มแข็ง ลุกขึ้นยืน
และจงกล้าแสดงความคิดเห็นของตัวเอง

— ชอว์น จอห์นสัน (Shawn Johnson)

หลายครั้งที่ไม่กล้าพูด ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น หรือความต้องการของเราออกไป ทำให้เรามักจะถูกมองข้าม หรือไม่ได้รับการยอมรับในหลายเรื่อง ซึ่งมันทำให้เราใช้ชีวิตได้ยากขึ้น ทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามความต้องการหรือความคาดหวังของเรา จนก่อเกิดเป็นปัญหาในที่สุด

จะดีกว่าไหมถ้าเรากล้าที่จะเข้มแข็ง จงกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นหรือความต้องการออกไป เพราะมนุษย์ทุกคนย่อมมีความสามารถ มีคุณค่าในตนเอง สามารถที่จะคิดหรือดำเนินชีวิตในแบบของตนเองออกไป หรืออาจะเรียกว่า มันคือความสามารถของมนุษย์ที่จะสามารถจัดการกับชีวิตของตนเองได้ เพราะคนที่รู้ดีที่สุดคือตัวเอง ย่อมไม่ใช่คนอื่น

 

คำวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่น
เป็นแรงผลักดันให้คุณแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

— เลอบรอน เจมส์ (Lebron James)

จงอย่ามองว่าคำวิพากษ์วิจารณ์ คำติฉินนินทาจากผู้อื่น คือสิ่งที่ไม่ดีมันมาทำให้เราดูแย่ หรือมองว่าพวกเราไม่ชอบคุณ แต่จงเอามันมาเป็นแรงผลักดันที่ทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้น แต่ละคนย่อมมีความคิด ความต้องการที่ต่างกัน เราทุกคนไม่สามารถชอบหรือไม่ชอบสิ่งเดียวกันเสมอไป เช่น แก้วเปล่าที่คุณมองว่ามันคือแก้วเปล่าธรรมดา เอาไว้ใช้ประโยชน์คือเป็นภาชนะสำหรับใส่น้ำดื่ม บางคนอาจจะมองว่ามันสวย จึงนำมาตกแต่งบ้าน หรือบางคนใช้มันไว้ระบายอารมณ์ตอนโกรธ เวลามีอารมณ์ขุ่นเคืองจิตใจ อยากจะโยนแก้วแรงๆ เพราะรู้สึกได้ปลดปล่อย เปรียบเสมือนคำพูดหรือการกระทำต่างๆ ที่จะให้ความหมายที่เหมือนหรือต่างกัน บางคนมองว่าสิ่งที่เราพูดออกไปหรือการกระทำนั้นดี เป็นประโยชน์ และเหมาะสม พวกเขาจึงอยากที่จะเอ่ยคำชื่นชม เพื่อสร้างกำลังใจให้แก่คุณ ตรงกันข้ามหากบางคนมองว่าคำพูดและการกระทำของคุณมันดูไม่ดี ไม่เหมาะสม จึงอยากที่จะวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อต้องการให้คุณแก้ไข หรืออยากที่จะพูดให้คุณรู้สึกไม่ดี

เจนตนา และตัวคุณเองที่จะมองว่าคำวิพากษ์วิจารณ์นั้นต้องการสื่ออะไร หากคุณรู้ตัวว่าพวกเขาต้องการให้คุณปรับปรุงแก้ไข จงเอามันมาเป็นกำลังใจและพยายามผลักดันตัวเอง เพื่อทำให้คำวิพากษ์วิจารณ์กลายเป็นคำชื่นชม เพราะท้ายที่สุดสิ่งเหล่านี้จะก่อผลดีแก่ตัวของคุณเอง