ผงาดปทุมวัน! ก.ต.ช.เห็นชอบ “บิ๊กปั๊ด” พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข เป็น “ผบ.ตร.” คนที่ 12

อื่นๆ

28 ส.ค.63 – ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) เป็นประธานการประชุมคัดเลือก ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) คนที่ 12 หลังจาก พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.จะเกษียณอายุราชการวันที่ 30 กันยายนนี้

ซึ่งหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง “ผบ.ตร.”เป็นไปตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยสาระสำคัญจะอยู่ที่ ม.18(3) กำหนดไว้ให้ ก.ต.ช.มีอำนาจหน้าที่ พิจารณาดำเนินการคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อดำเนินการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสนอ โดย ม.18(3) นี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 88/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติและ ในประกาศ คสช. ฉบับเดียวกัน ก็แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 53 (1 ) เป็น “ซึ่งมาตรา 53 ระบุไว้ว่าการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา 44 (1 ) (2) (3) และ (4) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา 44 ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคัดเลือกรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่ง จเรตำรวจแห่งชาติ หรือรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แล้วเสนอ ก.ต.ช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน แล้วให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

สำหรับผู้มีสิทธิ์ในการเสนอชื่อให้เป็น ผบ.ตร. คนต่อไป ประกอบด้วย “บิ๊กปั๊ด” พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. “บิ๊กนู” พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร. “บิ๊กใหม่” พล.ต.อ. สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร. “บิ๊กเบิ้ม” พล.ต.อ.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร จเรตำรวจแห่งชาติ ส่วน “บิ๊กต้อย” พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา หมดโอกาสชิงเก้าอี้ ผบ.ตร.เมื่อถูก พล.ต.อ.จักรทิพย์ ผบ.ตร.สั่งสำรองราชการจึงขาดคุณสมบัติทันที

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้เสนอชื่อ “บิ๊กปั๊ด” พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ซึ่ง ก.ต.ช.เห็นชอบ ได้เป็น “ผบ.ตร.”คนที่ 12 ต่อจาก พล.ต.อ.จักรทิพย์ ที่ครองเก้าอี้ตัวนี้มานานกว่า 5 ปี

สำหรับ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข เกษียณอายุราชการปี 2565 เกิดเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2504 ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ลูกชาย พ.อ.วีร์ แจงยอดสุข สำเร็จการศึกษาตอนต้นโรงเรียนเซนต์หลุยส์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าโรงเรียนเตรียมทหารรุ่น 20 (ตท.20) โรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 36 (นรต.36) ดีกรีปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านหลักสูตรสำนักงานสอบสวนกลาง ประเทศสหรัฐอเมริกา รุ่น 206

รับราชการตำแหน่งสำคัญ อาทิ นายเวร พล.ต.อ.สันต์ ศรุตานนท์ สมัยเป็นผู้บังคับการกองพลาธิการ ,สารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสมุทรปราการ, โยกกลับเป็นนายเวรหัวหน้าฝ่ายอำนวยการกรมตำรวจ ,เป็นสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลหนองแขม ,รองผู้กำกับการข่าว กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ขยับเป็นรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล 2 , ขึ้นผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาล 7, เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี ,รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1, รองผู้บังคับการตำรวจจราจร รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 7 ,ขึ้นผู้บังคับการตำรวจนครบาล 6, ข้ามหน่วยเป็นผู้บังคับการกองวิจัย, เป็นผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 3 ,รองผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ,รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล, เลื่อนเป็นผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล ,ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ,ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *