“โควิดกทม.” ยอดพุ่งวันเดียว1,630 ราย “สมุทรปราการ”แตะ700

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

ศบค.รายงาน 10 จังหวัด ผู้ติดเชื้อสูงสุด กทม. ยังนำอันดับ 1 ที่ 1,630 ราย ตามด้วย “สมุทรปราการ” 700 ราย “ชลบุรี” 482 ราย

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 65 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศประจำวันดังนี้

-ผู้ป่วยรายใหม่ 8,640 ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 8,369 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 56 ราย จากเรือนจำ 20ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 195 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 2,361,702 ราย อยู่อันดับที่ 26 ของโลก

-ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 13 ราย / ยอดสะสม 22,000 ราย เป็นชาย 10 ราย หญิง 3 ราย อายุระหว่าง24-100 ปี เป็นชาวไทย 12 ราย ออสเตรเลีย 1 ราย โดย อายุ 60 ปี ขึ้นไป 8 ราย อายุต่ำกว่า 60 ปี มีโรคเรื้อรัง 4 ราย ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 1 ราย ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน HPL โรคไต โรคอ้วน ติดเตียง ส่วนปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ติดเชื้อจากคนใกล้ชิด คนรู้จัก ครอบครัว อาศัยในพื้นที่ระบาด และอาชีพเสี่ยง

-ผู้ป่วยรักษาหายเพิ่มขึ้น 8,641 ราย ยอดสะสม2,256,982 ราย เหลือผู้ป่วยรักษาอยู่ 82,720 ราย ในจำนวนนี้มีอาการหนัก 540 ราย และต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 118 ราย

-ยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 ก.พ.64 จนถึง 20 ม.ค. 65 พบว่า มียอดฉีดวัคซีนสะสมแล้ว 111,323,026 โดส แยกเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 51,968,988 โดส และเข็มที่ 2 จำนวน 47,945,145 โดส เข็มที่ 3 จำนวน 11,408,893 โดส เฉพาะวันที่ 20 ม.ค. 65 ฉีดวัคซีนยอดรวม 523,090 โดส

-จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันนี้ 10 จังหวัดอันดับแรก 1.กรุงเทพมหานคร 1,630 ราย 2.สมุทรปราการ 700 ราย 3.ชลบุรี 482 ราย 4.นนทบุรี 469 ราย 5.ภูเก็ต 377 ราย 6.ปทุมธานี 294 ราย 7.ขอนแก่น 273 ราย 8.นครราชสีมา 189 ราย 9.อุบลราชธานี 155 ราย และ 10.นครปฐม 151 ราย

อ้างอิง
https://www.posttoday.com