ตรึงต่อไม่ไหว!เรือแสนแสบขึ้นค่าโดยสารระยะ 1 บาท เริ่ม 14 ม.ค. นี้

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

เรือคลองแสนแสบ ตรึงราคาเดิมต่อไม่ไหว ประกาศปรับขึ้นค่าโดยสารระยะละ 1 บาท จากท่าวัดศรีบุญเรือง ถึง สะพานผ่านฟ้า เริ่ม 14 ม.ค. นี้ น้ำมันดีเซลพุ่งไม่หยุด ตรึงค่าโดยสารเดิมต่อไม่ไหว

นายเชาวลิต เมธยะประภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ครอบครัวขนส่ง (2002) จำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารในคลองแสนแสบ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2565 เป็นต้นไป เรือคลองแสนแสบ จะปรับราคาค่าโดยสารระยะละ1 บาท จาก 8, 10, 12, 14, 16, 18 บาท เป็น 9, 11, 13, 15, 17, 19 บาท เนื่องจากไม่สามารถตรึงราคาค่าโยสารต่อไปได้จากสถานการณ์โรคโควิด- 19 และอัตราน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้น

นายเชาวลิต กล่าวว่า บริษัท จะมีการปรับราคาค่าโดยสารเดินเรือคลองแสนแสบ จากท่าวัดศรีบุญเรือง ถึง สะพานผ่านฟ้า หลังจากตรึงราคาค่าโดยสาร ตามประกาศที่ได้รับอนุมัติจากกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ตั้งแต่ปี 2563 เป็นเวลาถึง 636 วัน แต่เนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ทำให้บริษัททไม่สามารถแบกรับภาระได้ไหว จึงมีความจำเป็นต้องปรับค่าโดยสาร ขึ้นระยะละ 1 บาท ซึ่ง บริษัท ได้ติดประกาศแจ้งเตือนผู้โดยสารที่ใช้บริการได้ทราบล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ปัจจุบันปริมาณผู้โดยสารเรือคอลงแสนแสบประมาณ 9,000 คนต่อวัน เปรียบเทียบก่อนหน้าที่จะมีการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่มีปริมาณผู้โดยสารประมาณ 40,000 คนต่อวัน ซึ่งยอมรับว่าระบบการขนส่งทุกประเภทได้รับผลกระทบเหมือนกันหมด บริษัท จะต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด โดยการลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลง เช่น การปรับความถี่ในการให้บริการ โดยในช่วงเร่งด่วนเช้า เวลา 05.30 -09.30 น.

ส่วนความถี่ในการเดินเรืออยู่ที่ 5-6 นาทีต่อลำ ช่วงกลางวันผู้โดยสารน้อยจะลดเหลือ20-25 นาทีต่อลำ ส่วนช่วงเร่งด่วนเย็นเวลา 16.00-20.00 น. จะปรับความถี่ขึ้นอยู่ที่ 5-6 นาที ตามเดิม โดยจะให้บริการเดินเรือเที่ยวสุดท้ายจากท่าผ่านฟ้าเวลา 20.00 น. จากท่าประตูน้ำเวลา 20.30 น.

ด้านนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กรณีเรือคลองแสนแสบจะขึ้นราคาอีก 1 บาท ตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค. 2565 นั้น กรมเจ้าท่า(จท.) ได้ชี้แจง ว่าเดิมในสถานการณ์ปกติ จะมีประกาศคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรือเดินประจำทางปี2559 กำหนดให้ค่าโดยสาร สามารถปรับขึ้นลงตามอัตราราคาน้ำมัน ซึ่งในเดือนมีนาคม2563 ราคาน้ำมันอยู่ที่ 24 บาท และมีอัตราค่าโดยสาร ของเส้นทางคลองแสนแสบเริ่มต้นที่ 8 บาท แต่ด้วยสถานที่มีจำนวนคนโดยสาร ลดลงมากจากสถานการณ์ โควิด-19 เหลือ ร้อยละ 10 ทำให้การเดินเรือประจำทางประสบภาวะขาดทุนหนักมาก และไม่สามารถคงการเดินเรือให้บริการได้

ดังนั้น กรมเจ้าท่าจึงอาศัยอำนาจตาม พรบ.ฉุกเฉิน ออกประกาศ กรมเจ้าท่า ที่ 68/2563 ในการกำหนดราคาค่าโดยสารแบบคงที่ เพื่อให้สามารถผู้ประกอบการเดินเรือรักษาการให้บริการได้ต่อไป โดยให้ใช้อัตราค่าโดยสารที่ระดับราคาน้ำมันเกิน 25 บาทเป็นกรอบในการจัดเก็บ ซึ่งในเส้นทางแสนแสบจะเริ่มต้นที่ 9 บาท

ซึ่งในช่วงนั้น ผู้ประกอบการเดินเรือได้รักษาราคาค่าโดยสารตามประกาศ ยกเว้น บริษัท ครอบครัวขนส่ง ที่เก็บเพียง 8 บาทซึ่งต่ำกว่าราคาที่ประกาศที่ 68/2563 กำหนดไว้ที่ 9 บาท เนื่องจากในขณะนั้น บริษัทครอบครัวขนส่งได้เก็บค่าโดยสารตามหลักเกณฑ์ที่ราคาน้ำมัน ต่ำกว่า 25 บาทและให้ความร่วมมือในการไม่ขึ้นราคา เพื่อช่วยลดภาระผู้โดยสาร

ทั้งนี้ ปัจจุบัน ราคาน้ำมัน ปรับสูงขึ้นเกินกว่า 25 บาท และตามกรอบราคาค่าโดยสาร ของเรือคลองแสนแสบ สามารถเก็บได้ที่ 9 บาท และเป็นราคาที่สอดคล้องตรงกับประกาศที่ 68/2563 จึงสามารถให้ใช้ราคาเริ่มต้นที่ 9 บาทได้ เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถเดินเรือประจำทางได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ต่อไปครับ

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business