ข่าวดี!ผู้ใช้ “คนละครึ่ง” รอ “ปุ่มยืนยัน” รับอีก 3,500 บาท ถึง 2 เดือน โครงการ “เราชนะ

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

(16 ม.ค.64) รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เห็นชอบให้มีการดำเนินโครงการ ‘เราชนะ’ แจกเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ‘โควิด’ ระลอกใหม่ 3,500 บาท จำนวน 2 เดือน โดยมีกลุ่มเป้าหมายช่วยเหลือประมาณ 30-35 ล้านคน และจะใช้กรอบวงเงินเยียวยาประมาณ 2.1 แสนล้านบาท แต่จำนวนเงินใช้ที่แท้จริงจะผันแปรกับจำนวนผู้ได้รับการช่วยเหลือ และจะมีการเสนอให้ครม.เห็นชอบทางการในวันที่ 19 ม.ค.นี้

สำหรับเงื่อนไขการช่วยเหลือยังยืนยันจะช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้ง 77 จังหวัด หรือทั่วประเทศ ไม่ได้เลือกช่วยเฉพาะ 28 จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดอย่างที่มีกระแสข่าวออกมา

ขณะที่เกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น จะมี 4 กลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ ได้แก่
1.กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ
2.กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
3.กลุ่มผู้มีรายได้สูง และ
4.แรงงานที่ได้รับสิทธิจากการประกันสังคม

ส่วนวิธีการลงทะเบียน ในส่วนผู้ถือ ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ จะได้รับเงินอย่างอัตโนมัติ 3,500 บาท จำนวน 2 เดือน โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติม

สำหรับคนที่เข้าร่วมโครงการ ‘คนละครึ่ง’ และอยู่ในกลุ่มได้รับสิทธิ จะให้ยืนยันขอรับการช่วยเหลือผ่านแอพพลิเคชัน โดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม

ขณะที่กลุ่มคนอื่นที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลจะต้องลงทะเบียนใหม่ที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com